Cara Hantar Laporan Kemalangan Tahunan JKKP 8 Melalui MyKKP

Cara Hantar Laporan Kemalangan Tahunan JKKP 8 Melalui MyKKP. Tahukah anda, Laporan Kemalangan Tahunan adalah laporan wajib yang perlu dihantar oleh pihak Majikan setiap tahun kepada Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Malaysia (JKKP)? 


Cara Hantar Laporan Kemalangan Tahunan JKKP 8 Melalui MyKKP


Dibawah Peraturan 10, Peraturan Keselamatan dan Kesihatan (Pemberitahuan Kemalangan, Kejadian Berbahaya, Keracunan Pekerjaan dan Penyakit) 2004 dan hendaklah di simpan di tempat kerja selama 5 tahun. Kegagalan untuk menyenggara dan menghantar merupakan kesalahan di bawah Peraturan.


Cara Hantar Laporan Kemalangan Tahunan JKKP 8 Melalui MyKKP


Jika dulu majikan menghantar secara manual atau hardcopy ke Ibu Pejabat JKKP Malaysia di Putrajaya. Sekarang ni, tak perlu lagi berbuat demikian kerana semuanya boleh dilakukan secara dalam talian (online) melalui portal MyKKP.

Dibawah ini adalah merupakan panduan dan manual untuk menghantar Laporan Kemalangan Tahunan JKKP 8 melalui platform MyKKP.


Anda boleh muat-turun panduan ini untuk lebih mudah.

Semoga membantu.


Rujukan:

1. GARIS PANDUAN NADOPOD - https://www.dosh.gov.my/index.php/ms/perundangan/garispanduan/umum/677-05-garis-panduan-bagi-keselamatan-dan-kesihatan-pekerjaan-pemberitahuan-mengenai-kemalangan-kejadian-merbahaya-keracunan-pekerjaan-danpenyakit-pekerjaan-peraturan-2004-nadopod-2005

2. PANDUAN MENGISI JKKP 8 - https://www.dosh.gov.my/index.php/ms/list-of-documents/nadopod/panduan-mengisi-borang/201-1-borang-jkkp-8/file


Post a Comment

0 Comments