Exam Pegawai Imigresen Gred KP19 Tahun 2022 SPA

Exam Pegawai Imigresen KP19 Tahun 2022 SPA. Adakah anda dipanggil menduduki Peperiksaan Online PSEE Pegawai Imigresen Gred KP19 pada 7 April, 12 April & 14 April 2022 ini? Saya ucapkan Tahniah! Kamu semua adalah antara calon yang telah berjaya dalam tapisan awal pihak Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia (SPA) untuk menjawat jawatan ini.

Exam Pegawai Imigresen Gred KP19 Tahun 2022 SPA


Pegawai Imigresen Gred KP19 ini akan ditempatkan di Jabatan Imigresen Malaysia. Sebelum anda dilantik ke jawatan tetap Pegawai Imigresen KP19, anda perlu melalui 2 saringan awal. Iaitu Peperiksaan Online PSEE kemudian baru lah anda dipanggil ke sesi temuduga.

Secara ringkasnya, laluan anda untuk jawatan Pegawai Imigresen KP19 ini adalah:

Lulus Peperiksaan >>> Lulus Temuduga >>> Lantikan Tetap

Peperiksaan ini hanya peringkat pertama untuk anda. Anda perlu LULUS peperiksaan ini jika mahu dipanggil ke sesi temuduga.


Format Exam Pegawai Imigresen Gred KP19


Sejak 2019, pihak SPA mewajibkan semua jawatan untuk menduduki peperiksaan terlebih dahulu. Ini bertujuan untuk menapis dan menilai sejauh mana kebolehan calon menyelesaikan ujian yang diberikan.

Untuk peperiksaan kali ini, calon diwajibkan menjawab 2 bahagian iaitu:

  1. Seksyen A – Daya Menyelesaikan Masalah
  2. Seksyen B – Kefahaman Bahasa Inggeris


Penerangan Format Exam Pegawai Imigresen KP19


Sebelum menduduki peperiksaan online ini, anda perlu mengetahui terlebih dahulu apakah bentuk soalan dan tujuan setiap seksyen ini diberikan kepada calon peperiksaan. Berikut adalah sedikit penerangan setiap seksyen peperiksaan online SPA tersebut.

Seksyen A – Daya Menyelesaikan Masalah

Dalam seksyen ini, calon akan diuji mengenai aspek-aspek daya penyelesaikan masalah dengan soalan-soalan konsep matematik, mengiterpretasi data dan kemahiran logik. Seksyen ini menguji calon dalam kemahiran matematik, kepantasan menjawab soalan dalam tempoh masa yang terhad.

Seksyen B – Kefahaman Bahasa Inggeris

Dalam seksyen ini, calon akan diuji mengenai kemahiran berbahasa inggeris dengan diberikan pernyataan atau petikan esei dan menjawab berdasarkan pemahaman anda. Soalan lain adalah dalam bentuk penggunaan tatabahasa inggeris.


Contoh Soalan Daya Menyelesaikan Masalah Pegawai Imigresen KP19


Untuk membantu anda membuat persiapan awal sebelum menduduki peperiksaan online SPA. Pihak Kerjayasafety.com dengan ini, memberikan anda 20 Contoh Soalan Daya Menyelesaikan Masalah iaitu Soalan Matematik dalam peperiksaan SPA nanti.

Berikut adalah soalan-soalan Daya Menyelesaikan Masalah/Matematik:

1. Sebuah gerai menjual 1,236 biji buah-buahan. 38% ialah buah nanas dan 15% ialah buah jambu. Berapakah bilangan buah-buahan selain nanas dan jambu?

A) 470

B) 581

C) 766

D) 786


Cara Penyelesaian:

38% + 15% = 53%

100% - 53% = 47%

1236 X 47% = 580.92 = 581


2. Sebuah peti sejuk menyimpan air minuman berbotol pelbagai saiz iaitu 75 botol berisi padu 1,500 ml, 65 botol berisi padu 750 ml dan 35 botol berisi padu 250 ml. Berapakah jumlah kandungan air minuman yang tersimpan didalam peti sejuk tersebut?

A) 112.50 liter

B) 160 liter

C) 161.25 liter

D) 170 liter


Cara Penyelesaian:

1500ml = 1.5L X 75 = 112.5L   

750ml = 0.75L X 65 = 48.75L

250ml = 0.25L X 35 = 8.75L

Maka,

112.5 + 48.75 + 8.75 = 170L


3. Jika 80 bungkus roti berharga RM288 dan 50 bungkus biskut berharga lebih RM 50 daripada harga 50 bungkus roti tersebut, berapakah jumlah harga bagi 100 bungkus roti dan 200 bungkus biskut?

A) RM1008

B) RM1280

C) RM1568

D) RM1640


Cara Penyelesaian:

288/80 = 3.60/ roti

3.60 X 50 = 180 (50 roti)

180 + 50 = 230

RM230/50 = RM4.60/biskut

RM3.60 X 100 = RM360

RM4.60 X 200 = RM920

Maka,

RM360 + RM920 = RM1280


4. Antara berikut nombor yang manakah BUKAN kuasa dua sempurna bagi satu nombor?

A) 1600

B) 1861

C) 1849

D) 1936


Cara Penyelesaian:

√1600 = 40

√1861 = 43.13

√1849 = 43

√1936 = 44


5. Hasil jualan roti Amin ialah 24% lebih tinggi daripada hasil jualan biskut Amran. Berapakah beza hasil jualan mereka berdua jika hasil jualan biskut Amran berharga RM5,650?

A) RM1,356

B) RM2,712

C) RM4,294

D) RM7,006


Cara Penyelesaian:

24 / 100 X 5650 = 1356

AMIN : 1356 + 5650 = 7006

AMRAN: 5650

Maka,

7006 – 5650 = 1356


6. Sejumlah 9,780 bungkus roti dibahagikan kepada dua bahagian yang sama banyak. Bahagian pertama akan diagihkan samabanyak kepada 14 kedai di Bandar Q. Bahagian kedua pula diagihkan sama banyak kepada 8 kedai di Bandar R. Berapakah jumlah baki bungkusan roti yang tidak dapat diagihkan?

A) 2

B) 4

C) 6

D) 8


Cara Penyelesaian:

9780/2 = 4890

4890/14 = 349

4890/8 = 611

349 X 14 = 4886

611 X 8 = 4888

Maka,

9780 – 4886 – 4888 = 6


7. Berapakah jumlah luas permukaan bagi sebuah kubus yang mempunyai ukuran panjang setiap sisinya ialah 28cm?

A) 3136cm²

B) 4704cm²

C) 21,952cm³

D) 21,956cm³


Cara Penyelesaian:

L = 6 X S²

   = 6 X 28 X 28

   = 4704


8. Sebuah van membawa 3 jenis makanan yang kesemuanya berjumlah 1580 bungkus. 1/6 daripada jumlah tersebut adalah bungkusan roti dan 2/5 adalah bungkusan kek. Berapakah bilangan bungkusan biskut?

A) 685

B) 895

C) 1.520

D) 1,580


Cara Penyelesaian:

1/6 X 1580 = 263.3

2/5 X 1580 = 632

T = 895.3

Maka,

1580 – 895.3 = 684.7 = 685


9. Segulung tali berukuran 35cm panjang akan digukanan untuk mengikat beberapa karung buah-buahan. Berapakah bilangan karung yang maksimum dapat diikat jika sebuah karung memerlukan 75cm tali?

A) 5

B) 15

C) 46

D) 47


Cara Penyelesaian:

75 cm = 0.75 m

35 m / 0.75 m = 46.67= 47 karung


10. Pendapatan Amin ialah RM8,550.00 sebulan. Dia membelanjakan 2/3 daripada gajinya. Dia memberi 1/5 daripada baki gajinya kepada isteri dan selebihnya disimpan. Berapakah jumlah simpanan tersebut?

A) RM1,010

B) RM1,120

C) RM2,240

D) RM2,280


Cara Penyelesaian:

8550 X 2/3 = 5700

8500 – 5700 = 2850

1/5 X 2850 = 570

4/5 X 2850 = 2280


11. {550, 400, 250, 100, -50, X}. Apakah nilai X?

A) -5

B) -100

C) -150

D) -200


Cara Penyelesaian:

550 – 400 = 150

400 – 250 = 150

250 – 100 = 150

100 – 150 = -50

Maka,

-50 – 150 = -200


12. Perjalanan sebuah kereta dari Bandar Q ke Bandar R mengambil masa 2 jam 30 minit. Berapakah purata kelajuan kereta tersebut jika jarak perjalanan yang dilalui ialah 210km?

A) 68 km/j

B) 75 km/j

C) 84 km/j

D) 91 km/j


Cara Penyelesaian:

210 km / 2.5 jam = 84 km/j


13. Amin masuk ke dalam lif di tingkat Q, lif itu naik sebanyak 9 tingkat, kemudian turun ke bawah sebanyak 7 tingkat dan naik semula 5 tingkat dan tiba di tingkat 12. Apakah tingkat Q?

A) 5

B) 8

C) 9

D) 10


Cara Penyelesaian:

Tingkat 9 – 7 = 2

Tingkat 2 + 5 = 7

Tingkat 12 -7 = 5


14. Sepokok jambu serentak, berapakah jumlah jisim (dalam unit kilogram) buah yang dihasilkan semusim jika purata sebiji buah jambu itu ialah 185g?

A) 3,700kg

B) 20,000kg

C) 27,000kg

D) 37,000kg


Cara Penyelesaian:

1g = 0.001kg

185g = 0.185kg

0.185kg X 80 = 14.8kg

14.8kg X 250 pokok = 3,700kg


15. 4/9  daripada sejumlah bilangan buah-buahan yang dijual di suatu gerai adalah buah tembikai 1/4 adalah buah cempedak manakala selebihnya ialah 275 biji buah nanas. Berapakah bilangan buah tembikai?

A) 225

B) 275

C) 400

D) 900


Cara Penyelesaian:

4/9 + 1/4 = 25/36

16/36 + 9/36 = 25/36

36/36 – 25/36 = 11/36

11/36 = 275

275/11 = 25

Maka,

25 X 16 = 400


16. Sebatang biskut dibahagikan mengikut nisbah 8:5:3. Didapati bahagianyang paling sedikit berjumlah 24 keping. Berapakah jumlah biskut didalam balang tersebut?

A) 84

B) 104

C) 128

D) 384


Cara Penyelesaian:

8 : 5 : 3

Jumlah keeping = 24

24/3 = 8

Maka,

3 X 8 = 24

5 X 8 = 40

8 X 8 = 64

Jumlah: 24 + 40 + 64 = 128


17. Antara berikut manakah yang BENAR?

A) 0.31 km bersamaan 301 m

B) 1.14 km bersamaan 1140 m

C) 4.5 km bersamaan 450 m

D) 1.25 km bersamaan 12500 m


Cara Penyelesaian:

1 km = 1000 m

1.14 km X 1000 = 1140 m


18. Bagi set data (33, 35, 32, 36, X, 37, 36, Y) mempunyai min data 35.75. Apakah nilai X jika Y = X + 7?

A) 33

B) 35

C) 70

D) 77


Cara Penyelesaian:

Y = X + 7

   = 35 + 7

Y = 42

Maka,

33, 35, 32, 36, 35, 37, 36, 42 = 286/8 = 35.75


19. Amin mula melayari internet pada jam 1945. Dia melayari internet selama 2 jam 15 minit dan berehat sebentar selama 1/3 jam sebelum memulakan pemantauan di pasar mala. Bilakah dia akan mula melakukan pemantauan tersebut?

A) 2115

B) 2120

C) 2220

D) 2235


Cara Penyelesaian:

19 45 + 02 15 = 21 60 = 22 00

1/3 X 60 m = 20 minit

Maka, 

22 00 +  20 minit = 22 20


20. 45 minit 35 saat + 55 minit 45 saat + 15 minit = ?

A) 1 jam 16 minit 00 saat

B) 1 jam 20 minit 00 saat

C) 1 jam 55 minit 20 saat

D) 1 jam 56 minit 20 saat


Cara Penyelesaian:

45 minit 35 saat + 15 minit = 60 minit 35 saat = 1 jam 35 saat

55 minit 45 saat + 35 saat = 55 minit 80 saat

55 minit + 1 minit = 56 minit

80 saat – 60 saat = 20 saat

Maka,

1 jam 56 minit 20 saat


Contoh Soalan Kefahaman Bahasa Inggeris Pegawai Imigresen KP19


Sekiranya kamu nak dapatkan contoh soalan Kefahaman Bahasa Inggeris untuk Pegawai Imigresen Gred KP19 ini, anda boleh dapatkan Ebook Exam Pegawai Imigresen Gred KP19 dibawah ini:4 Sebab Kenapa Ramai Calon Gagal Peperiksaan SPA


1. Ramai Calon Tak Tahu Format Peperiksaan

Antara sebab calon tidak dapat menjawab soalan kerana mereka tak tahu format peperiksaan. Bila tak tahu format, calon tidak dapat buat persediaan awal dan rapi.  

2. Masa Menjawab Tak Cukup 

Menjawab 20 soalan dalam masa 25 minit mungkin cukup, tetapi bagaimana jika anda langsung tak tahu format dan tiada persediaan awal? Satu soalan matematik memakan masa beberapa minit untuk selesaikan, anda harus tahu formula dan cara penyelesaiannya untuk jawab dengan betul.

3. Tak Tahu Nak Buat Persediaan Macam Mana 

Peperiksaan online PSEE ada 2 jenis. Peperiksaan Pengetahuan Am, Daya Menyelesaikan Masalah dan Kefahaman Bahasa Inggeris berbeza dengan Ujian Psikometrik! Kalau anda tak tahu bentuk soalan setiap bahagian ini, mesti anda akan terkejut masa menjawab nanti.

4. Perlu Faham Setiap Seksyen

Seperti yang kami terangkan diatas, setiap bahagian seksyen itu mempunyai tujuannya. Pengetahuan am merupakan isu dan pengetahuan tentang Kementerian/Jabatan terbabit. Manakala, daya menyelesaikan masalah adalah soalan matematik, dan kefahaman Bahasa inggeris adalah soalan dalam bahasa inggeris. Anda perlu fokus dengan soalan yang bakal ditanya, kebanyakkan soalan matematik tahap SPM je. 


Dapatkan Rujukan Peperiksaan Pegawai Imigresen KP19


Anda yang mahukan panduan dan rujukan beserta contoh soalan peperiksaan SPA boleh mendapatkan pakej rujukan dibawah ini untuk persediaan awal anda menghadapi peperiksaan nanti.

Apa yang anda akan dapat dalam Pakej Rujukan Pegawai Imigresen KP19 ini? 

  1. EBOOK RUJUKAN PEPERIKSAAN PEGAWAI IMIGRESEN GRED KP19 
  2. Ebook Haluan Kerjaya
  3. Ebook 13 Strategi Kerjaya
  4. Ebook Penampilan Temuduga
  5. Ebook Rujukan Pantas Resume
  6. Ebook Template Resume
  7. Ebook Latih Tubi Daya Menyelesaikan Masalah & Kefahaman Bahasa Inggeris (Pakej Paltinum & Pakej Gold)

Terus dapatkan dibawah….

Exam Pegawai Imigresen Gred KP19 Tahun 2022 SPA

[ KLIK SINI UNTUK TEMPAHAN ]


P/S: Selepas pengesahan pembayaran, anda akan terus dapat link akses untuk download ebook ini. Tiada sebarang pengeposan akan dibuat memandangkan ebook ini adalah buku digital dalam bentuk PDF. Anda beli sekarang, dapat sekarang!

Kami ucapkan semoga anda berjaya dalam peperiksaan Pegawai Imigresen KP19 nanti. Terima kasih kerana membaca artikel Exam Pegawai Imigresen Gred KP19 Tahun 2022 SPA ini.

Semoga berjaya!


Post a Comment

0 Comments