Contoh Soalan Peperiksaan Akauntan WA41

Contoh Soalan Peperiksaan Akauntan WA41. Anda calon Peperiksaan Online Akauntan WA41 di Jabatan Akauntan Negara? Jika ya, tahniah saya ucapkan kepada anda! Disini kami akan kongsikan dengan anda contoh-contoh soalan peperiksaan spa untuk jawatan ini.

Contoh Soalan Peperiksaan Akauntan WA41

Kami akan kongsikan Contoh Soalan Peperiksaan Akauntan WA41 khas untuk peperiksaan kemasukan ke perkhidmatan awam (PSEE) jawatan Akauntan WA41 nanti. 

Calon peperiksaan online SPA Sesi 2020 boleh jadikan Soalan-Soalan dibawah nanti sebagai panduan dan rujukan khas untuk peperiksaan nanti. 

Peperiksaan online ini adalah tapisan peringkat awal calon yang dijalankan pihak Suruhanjaya Perkhidmatan Awam (SPA) sebelum memanggil calon menghadiri sesi PAC seterusnya ke sesi temuduga SPA nanti.


Deskripsi Tugas dan Jadual Gaji Akauntan WA41

Berikut adalah deskripsi tugas seoarang Akauntan WA41 yang akan ditempatkan di Jabatan Akauntan Negara nanti.

Mengendalikan pengurusan keseluruhan fungsi-fungsi perakaunan dan kewangan pejabat-pejabat Kerajaan, meliputi melaksanakan analisis laporan kerangan serta fungsi perbendaharaan.

Berikut merupakan maklumat dan jadual gaji seorang Akauntan WA41.

GAJI MINIMUM               : RM 2,820.00

GAJI MAKSIMUM           : RM 9,585.00

KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN: RM 225.00


Format Peperiksaan Akauntan WA41

Untuk makluman, pihak SPA telah mewar-warkan panggilan menduduki peperiksaan ini melalui email, website SPA8i dan Fan Page SPA di Facebook.

Jika anda masih belum menerima sebarang pemberitahuan, bermakna anda tidak layak menduduki peperiksaan ini. Walaubagaimanapun, anda boleh menyemak senarai nama anda samada dapat ataupun tidak.

Untuk peperiksaan online Tahun 2020 ini, berikut adalah jadual peperiksaannya:

Akauntan Gred WA41

Jabatan Akauntan Negara

Peperiksaan Online Memasuki Perkhidmatan Awam (PSEE)

Tarikh Peperiksaan : 17 Disember 2020 

Masa Peperiksaan : 10:00 pagi - 11:40 pagi

Peperiksaan kali ini mengkehendaki calon menjawab 3 bahagian iaitu;

  1. Seksyen A – Pengetahuan Am
  2. Seksyen B - Daya Menyelesaikan Masalah
  3. Seksyen C – Kefahaman Bahasa Inggeris


Penerangan Seksyen Peperiksaan Online SPA

Sebelum menduduki peperiksaan online ini, anda perlu mengetahui terlebih dahulu apakah bentuk soalan dan tujuan setiap seksyen ini diberikan kepada calon peperiksaan. Berikut adalah sedikit penerangan setiap seksyen peperiksaan online SPA tersebut.

Seksyen A – Pengetahuan Am

Dalam seksyen ini, calon akan diuji mengenai aspek-aspek pengetahuan am, perakaunan, dasar kerajaan, kenegaraan Malaysia dan isu-isu berkaitan.

Seksyen B – Daya Menyelesaikan Masalah

Dalam seksyen ini, calon akan diuji mengenai aspek-aspek daya penyelesaikan masalah dengan soalan-soalan konsep matematik, mengiterpretasi data dan kemahiran logik. Seksyen ini menguji calon dalam kemahiran matematik, kepantasan menjawab soalan dalam tempoh masa yang terhad.

Seksyen C – Kefahaman Bahasa Inggeris

Dalam seksyen ini, calon akan diberikan soalan-soalan berbentuk essei atau pernyataan dan menjawab mengikut kefahaman anda. Soalan lain adalah berbentuk tatabahasa bahasa inggeris.


Contoh Soalan Pengetahuan Am Akauntan WA41

Dibawah ini adalah 10 Contoh Soalan Pengetahuan Am Akauntan WA41 untuk peperiksaan online ini.


1. Barangan berikut tidak dikenakan cukai barang da perkhidmatan (GST)

i. Beras

ii. Ayam Segar

iii. Gula Perang

iv. ii, iii, dan iv


A) i dan ii

B) iii dan iv

C) i,ii, dan iv

D) ii, iii dan iv


2. Apakah nama sistem yang dicipta oleh Luca Pacioli untuk menyimpan rekod yang lengkap dan sistematik?

A) Simpan Kira

B) Perakaunan Kos

C) Sistem Catatan Bergu

D) Sisitem Perakaunan Entiti Berasingan


3. Sebuah syarikat telah menerima bayaran deposit daripada pelanggan sebelum kerja-kerja pengubahsuaian pejabat dimulakan. Bayaran deposit berkenaan adalah merupakan?

A) Aset Tetap

B) Hasil Terakru

C) Liabiliti Semasa

D) Belanja Dahulu


4. Belanjawan Negara mengandungi 2 komponen utama iaitu?

A) Hasil negara dan perbelanjaan negara

B) Hasil negara dan perbelanjaan mengurus

C) Perbelanjaan bekalan dan perbelanjaan tanggungan

D) Perbelanjaan pembangunan dan perbelanjaan mengurus


5. Kenyataan manakah yang betul mengenai perakuan akruan?

A) Hasil diiktiraf hanya apabila tunai diterima

B) Perbelanjaan diiktiraf hanya apabila bayaran tunai dilakukan

C) Aset tidak dipermodalkan dan diiktiraf sebagai perbelanjaan pada masa pembayaran

D) Urusniaga diiktiraf apabila ianya berlaku dan bukannya apabila tunai diterima atau dibayar


6. Siapakah Ketua Perkhidmatan bagi Skim Akauntan?

A) Akauntan Negara

B) Menteri Kewangan

C) Ketua Setiausaha Negara

D) Ketua Setiausaha Perbendaharaan


7. Manakah merupakan catatan bergu untuk melupuskan hutang lapuk?

A) Debit Akaun Jualan, Kredit Penghutang

B) Debit Penghutang, Kredit Akaun Untung Rugi

C) Debit Akaun Untung Rugi, Kredit Akaun Penghutang

D) Debit Akaun Untung Rugi, Kredit Peruntukan Hutang Lapuk


8. Manakah urusniaga yang menambahkan asset dan liability?

A) Beli stok secara tunai

B) Bayar pemiutangan dengan cek

C) Beli kenderaan secara hutang

D) Terima tunai daripada penghutang


9. Kumpulan manakah yang diklasifikasikan sebagai asset semasa?

A) Modal, Perabot, Premis

B) Bank, Tunai, Penghutang

C) Pemiutang, Tunai, Peminjam

D) Kenderaan, Penghutang, Stok


10. Titik pulangan modal merujuk kepada..

A) Cara firma mendapatkan keuntungan perniagaan

B) Kaedah pihak pengurusan untuk mengelakkan kerugian

C) Kombinasi kos dan hasil yang boleh ditingkatkan atau dikurangkan

D) Tahap pengeluaran apabila jumlah kos adalah sama dengan jumlah hasil


Contoh Soalan Daya Menyelesaikan Masalah Akauntan WA41

Dibawah ini adalah 10 Contoh Soalan Daya Menyelesaikan Masalah Akauntan WA41 untuk peperiksaan online ini.


1 ) Jumlah ukuran panjang sisi-sisi sebuah kubus ialah 216cm. Berapakah isi padu bagi 2 buah kubus yang serupa?

A ) 324cm³ 

B ) 648cm³ 

C ) 5,832cm³ 

D ) 11,664cm³


2 ) Ungkapkan 0.0003998 x 0.1 dalam bentuk piawai.

A ) 3.998 x 10⁵ 

B ) 3.998 x 10⁴ 

C ) 3.998 X 10¯⁴ 

D ) 3.998 X 10¯⁵


3 ) Ali mempunyai tabung yang berisi 125 keping syiling 50 sen, 225 keping syiling 20 sen, 350 keping syiling 10 sen dan bilangan syiling 5 sen adalah sebanyak 3 kali bilangan syiling 50 sen. Berapakah jumlah nilai wang Ali di dalam tabung tersebut?

A ) RM161.25 

B ) RM330.00 

C ) RM517.50 

D ) RM825.00


4 ) {6, 6, Q, 9, Q, 9} adalah satu set taburan data. Min data tersebut ialah 9. Apabila 10 dan 11 ditambah ke dalam set itu, apakah median data yang baharu?

A ) 9.4 

B ) 9.5 

C ) 10.5 

D ) 12.5

5 ) Ali membeli 25kg timun berharga RM87.50 dan 1kg tomato berharga RM1 lebih mahal daripada harga 1kg timun. Berapakah jumlah harga bagi 35kg timun dan 45kg tomato?

A ) RM202.50 

B ) RM280.00 

C ) RM325.00 

D ) RM356.50


6 ) Sebuah bekas mengandungi sejumlah 1,360 biji bola. Jika sebiji bola dipilih secara rawak kebarangkalian memilih sebiji bola berwarna kuning ialah 1/16. Berapakah bilangan bola yang bukan berwarna kuning di dalam bekas tersebut?

A ) 85 

B ) 170 

C ) 1,190 

D ) 1,275


7 ) 1/4 daripada 3/8 daripada 9456 ialah

A ) 295.5 

B ) 886.5 

C ) 1,182 

D ) 2,364


8 ) Ali menjual jambu dengan harga RM5.00 bagi setiap 6 biji. Berapakah bilangan jambu yang telah dijualnya apabila dia mendapat keuntungan bersih sebanyak RM612.50 iaitu 35% daripada jumlah hasil jualannya?

A ) 350 

B ) 2,100 

C ) 2,450 

D ) 2,500


9 ) Sebuah bekas mengandungi kad-kad yang bernombor 0 hingga 50. Jika satu kad dipilih secara rawak apakah kebarangkalian untuk mendapat kad yang mempunyai digit 0?

A ) 1/10 

B ) 1/51 

C ) 3/25 

D ) 6/51


10 ) Apabila 24 ditambah kepada 3 kali satu nombor, hasilnya ialah 57. Apakah nombor itu?

A ) 17 

B ) 11 

C ) 9 

D ) 8


Contoh Soalan Kefahaman Bahasa Inggeris Akauntan WA41

Dibawah ini adalah 6 Contoh Soalan Kefahaman Bahasa Inggeris Akauntan WA41 untuk peperiksaan online ini.


1 ) Choose the correct answer.

______ student has written an e-mail. They _____ have their own e-mail address.

A ) Some, all 

B ) Few, must 

C ) Every, each

D ) A little, will


2 ) Choose the correct answer.

I am afraid I shall have to turn ____ your offer.

A ) down 

B ) off 

C ) on 

D ) around


3 ) Choose the correct answer.

I will let you know more about this matter after I have looked ____ it.

A ) at 

B ) for 

C ) into 

D ) about


4 Choose the correct answer.

She came ____ than we thought.

A ) soon 

B ) sooner

C ) soonest

D ) at soon

5 ) Choose the correct answer.

He was naughty _____ he was punished.

A ) and 

B ) however

C ) therefore 

D ) for


6 ) These sentences have correct usage of collective nouns, except:

A ) It is really fun to watch a parade of elephant presents some tricks.

B ) The chef was shocked to see a colony of rats in their pantry.

C ) The zoo has a new attraction when a band of gorillas will be brought from Africa.

D ) A fisherman was nearly killed when a zeal of sharks attacked his boat.


4 Sebab Kenapa Ramai Calon Gagal Peperiksaan PSEE SPA

1. Ramai Calon Tak Tahu Format Peperiksaan

Antara sebab calon tidak dapat menjawab soalan kerana mereka tak tahu format peperiksaan. Bila tak tahu format, calon tidak dapat buat persediaan awal dan rapi.  

2. Masa Menjawab Tak Cukup 

Menjawab 20 soalan dalam masa 25 minit mungkin cukup, tetapi bagaimana jika anda langsung tak tahu format dan tiada persediaan awal? Satu soalan matematik memakan masa beberapa minit untuk selesaikan, anda harus tahu formula dan cara penyelesaiannya untuk jawab dengan betul.

3. Tak Tahu Nak Buat Persediaan Macam Mana 

Peperiksaan online PSEE ada 2 jenis. Peperiksaan Pengetahuan Am, Daya Menyelesaikan Masalah dan Kefahaman Bahasa Inggeris berbeza dengan Ujian Psikometrik! Kalau anda tak tahu bentuk soalan setiap bahagian ini, mesti anda akan terkejut masa menjawab nanti.

4. Perlu Faham Setiap Seksyen

Seperti yang kami terangkan diatas, setiap bahagian seksyen itu mempunyai tujuannya. Pengetahuan am merupakan isu dan pengetahuan tentang Kementerian/Jabatan terbabit. Manakala, daya menyelesaikan masalah adalah soalan matematik, dan kefahaman Bahasa inggeris adalah soalan dalam bahasa inggeris. Anda perlu fokus dengan soalan yang bakal ditanya, kebanyakkan soalan matematik tahap SPM je. 


Dapatkan eBook Soalan Peperiksaan Akauntan WA41

Anda yang mahukan panduan dan rujukan beserta contoh soalan peperiksaan SPA boleh mendapatkan pakej rujukan dibawah ini untuk persediaan awal anda menghadapi peperiksaan nanti.

Apa yang anda akan dapat dalam Pakej Rujukan Pengetahuan Am, Daya Menyelesaikan Masalah dan Kefahaman Bahasa Inggeris Akauntan WA41 ini?

Terus dapatkan rujukan dibawah…

Contoh Soalan Peperiksaan Akauntan WA41
P/S: Selepas pengesahan pembayaran, anda akan terus dapat link akses untuk download ebook ini. Tiada sebarang pengeposan akan dibuat memandangkan ebook ini adalah buku digital dalam bentuk PDF. Anda beli sekarang, dapat sekarang!

PERHATIAN :

Untuk pembelian eBook Rujukan Khas Peperiksaan Online Akauntan WA41. Terus hubungi saya melalui Whatsapp atau join channel telegram dibawah:

Whatsapp sini >>> https://bit.ly/SayaNakEbookAkauntanWA41

Join Telegram >>> https://t.me/joinchat/AAAAAEsJAloXjjNHTCDMjw

Kami ucapkan semoga anda berjaya dalam peperiksaan Akauntan WA41 nanti. Terima kasih kerana membaca artikel Contoh Soalan Peperiksaan Akauntan WA41 ini.

Semoga berjaya! 


Post a Comment

0 Comments